Contact

PMA4EDU BV. 

Email: [email protected]
Tel: 085-2460222

PMA4EDU is geregistreerd in Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en daardoor vrijgesteld van BTW-heffing.

PMA4EDU voldoet aan de kwaliteitseisen die wordt gehanteerd door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Inschrijfnummer KvK 50819216 
RABO rekeningnummer NL21RABO 0152113525 
t.a.v. PMA4EDU BV te Winterswijk

Scroll to Top